Tabellbilaga 3. Utländska direktinvesteringar, avkastning enligt land, miljoner euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
I Finland Sverige 4 267 2 209 2 357 2 915 3 107 3 459
Nederländerna -239 1 089 2 377 1 316 193 1 185
Danmark 228 346 444 412 301 452
Tyskland 378 169 350 442 291 301
Luxemburg -167 -156 -1 644 -2 088 1 241 538
I utlandet Sverige 4 276 1 873 3 502 2 803 2 785 2 836
Nederländerna 786 1 135 1 580 1 634 4 459 1 641
Tyskland -206 -492 215 95 -236 -129
Belgien 511 518 304 110 89 308
Förenta staterna (USA) 87 327 419 -416 140 323
Ryssland 638 534 279 272 209 378
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala 029 551 3349, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2017, Tabellbilaga 3. Utländska direktinvesteringar, avkastning enligt land, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2017/ssij_2017_2018-10-31_tau_003_sv.html