Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Internetin käytön yleisyys, useus ja yleisimmät käyttötarkoitukset

88 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä vuonna 2017. Osuus ei kasvanut edellisestä vuodesta. Vanhemmissa ikäryhmissä edelleen melko suuri osa ihmisistä ei käytä internetiä. 65–74-vuotiaista nettiä käytti 75 prosenttia ja 75–89-vuotiaista 37 prosenttia. Alle 55-vuotiaiden ikäryhmissä sen sijaan nettiä käyttävät kaikki.

Suomalaiset käyttävät internetiä paljon. Vuonna 2017 73 prosenttia väestöstä käytti nettiä useasti päivässä. Netin käyttäjistä osuus oli 83 prosenttia. Koko väestössä useasti päivässä netin käyttö yleistyi hieman/ yhdellä prosenttiyksiköllä. Osuus kasvoi useimmissa ikäryhmissä. Aktiivinen netin käyttö on melko yleistä myös vanhemmille ikäryhmille. 41 prosenttia 75–89-vuotiaista, jotka olivat ottaneet internetin käyttöönsä, käyttivät sitä monesti päivässä. Netin käytön useus liittyy osittain siihen, että suomalaiset käyttävät internetiä yleisesti matkapuhelimella ja liikkeellä ollessaan. Tätä käsitellään katsauksen luvussa 2.

Taulukko 1. Internetin käytön yleisyys ja useus 2017

  Käyttää internetiä 1) Käyttää internetiä päivittäin tai lähes päivittäin Käyttää internetiä yleensä useita kertoja päivässä
%-osuus väestöstä
16-24 100 98 95
25-34 100 99 96
35-44 99 97 91
45-54 99 93 87
55-64 91 80 69
65-74 75 59 43
75-89 37 23 15
   
Miehet 89 83 76
Naiset 87 79 71
   
Yhteensä 88 81 73
1) Viimeisten kolmen kuukauden aikana

Internetiä käytetään pääasiassa asioiden hoitamiseen, viestintään, medioiden seuraamiseen ja tiedonhakuun. Oheisessa taulukossa 2 esitetään eräiden tavanomaisimpien käyttötarkoitusten yleisyys ikäryhmittäin. Sähköpostin käyttö ja pankkiasioiden hoitaminen olivat yleisimmät internetin käyttötavat. Vuonna 2017 verkkopankkia oli viimeisen kolmen kuukauden käyttänyt 82 prosenttia 16–89-vuotiaista. Ostosten tekeminen netissä ei ole yhtä yleistä kuin verkkopankin käyttö. Verkon kautta oli viimeisten kolmen kuukauden aikana ostanut tavaroita tai palveluita 52 prosenttia suomalaisista. Myös viranomaisten ja muiden julkisten palveluiden kanssa asioidaan yhä yleisemmin internetin kautta. 60 prosenttia suomalaisista oli lähettänyt netin kautta virallisen lomakkeen viimeisten vuoden aikana. Viranomaisten ja julkisista palveluista haetaan myös yleisesti tietoa netistä (73 % väestöstä, viimeisen 12 kuukauden aikana). Internet on yleinen tiedonlähde muutenkin. Esimerkiksi tavaroista ja palveluista oli hakenut tietoa 79 prosenttia suomalaisista ja 64 prosenttia terveyteen, sairauksiin ja ravitsemukseen liittyvää tietoa.

Verkon joukkoviestimistä suosituimpia ovat verkkolehdet ja televisiokanavien uutissivut, joita oli lukenut 79 prosenttia vastaajista.

Taulukko 2. Eräiden Internetin käyttötarkoitusten yleisyys ikäryhmittäin 2017

  Verkko-pankki 1) Virallisen lomakkeen lähettäminen 2) Tavaroiden tai palveluiden ostaminen 1) Sähkö-posti 1) Pika-viestintä älypuhe-limella 1) Yhteisö-palvelujen seuraaminen 1) Lehtien tai televisio-kanavien uutissivujen lukeminen 1) Tavaroita ja palveluita koskevan tiedon etsiminen 1)
%-osuus väestöstä
16-24 79 70 70 98 97 96 89 91
25-34 97 85 78 99 95 92 96 97
35-44 98 78 74 98 86 81 93 91
45-54 96 72 66 95 69 64 90 91
55-64 86 59 39 84 54 44 79 82
65-74 66 30 21 62 25 26 59 60
75-89 30 10 6 28 5 12 28 25
   
Miehet 82 60 52 84 62 59 80 80
Naiset 81 60 53 83 65 62 78 78
   
Yhteensä 82 60 52 83 63 61 79 79
1) Viimeisten kolmen kuukauden aikana
2) Viimeisten 12 kuukauden aikana

Sähköposti on internetin viestintätavoista yleisin. Sähköpostia oli käyttänyt 83 prosenttia suomalaisista, siis lähes kaikki netin käyttäjät, myös nuorimmassa ikäryhmässä. Pikaviestintä älypuhelimella on Suomessa yleistynyt nopeasti. Nuoret käyttävät yleisesti sähköpostia edelleen, vaikka ovat ottaneet erilaiset pikaviestipalvelut aktiivisesti käyttöönsä. Koko väestöstä 63 prosenttia oli pikaviestinyt viimeisen kolmen kuukauden aikana.


Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2017, 1. Internetin käytön yleisyys, useus ja yleisimmät käyttötarkoitukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_kat_001_fi.html