Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.4.2015

Syntyneiden määrä väheni yhä

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyneiden määrä väheni edellisvuodesta, mutta väheneminen oli kuitenkin pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2014 lapsia syntyi 57 232, mikä oli 902 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viimeksi syntyneiden määrä oli pienempi vuonna 2003, jolloin syntyi 56 630 lasta. Syntyneiden määrä on nyt pienentynyt neljänä vuonna peräkkäin.

Elävänä syntyneet 1971–2014

Elävänä syntyneet 1971–2014

Vuoden 2014 syntyvyyden mukaan nainen synnyttää keskimäärin 1,71 lasta, edellisen vuoden syntyvyyden mukaan 1,75 lasta. Vielä vuoden 2010 syntyvyyden mukaan nainen olisi synnyttänyt keskimäärin 1,87 lasta. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.

Merkittävimmät syyt syntyvyyden alenemiseen viimeisen neljän vuoden aikana näyttävät liittyvän ensimmäisten ja toisten lasten saamiseen. Syntyvyyden laskusta puolet selittyy sillä, että vuonna 2014 ensimmäisiä lapsia syntyi selvästi vähemmän kuin 2010. Kolmasosa laskusta puolestaan selittyy sillä, että myös toisia lapsia syntyi aiempaa vähemmän.

Viime vuonna esikoisen synnyttäneet olivat keskimäärin 28,6 vuoden ikäisiä. Keski-ikä pysyi ennallaan edellisvuodesta, mutta neljän viime vuoden aikana se on kuitenkin noussut kolme kymmenystä. Vastaavasti kaikkien synnyttäneiden keski-ikä nousi edellisestä vuodesta kymmenyksen, 30,5:een, mutta neljän viime vuoden aikana se on noussut neljä kymmenystä.

Lapissa syntyvyys matalin 41 vuoteen

Lapin maakunnassa syntyvyys aleni 1,92 lapsesta 1,73 lapseen naista kohden kokonaishedelmällisyysluvulla mitaten. Tätä pienempi luku oli viimeksi vuonna 1973, jolloin se oli 1,72. Koko maankin syntyvyys oli tuolloin saavuttanut aallonpohjan 1940-luvun lopusta alkaneen lähes yhtäjaksoisen alenemisen päätteeksi. Vuoden 1973 syntyvyyden mukaan nainen olisi synnyttänyt keskimäärin 1,50 lasta.

Syntyvyys oli 12 maakunnassa koko maan syntyvyyttä korkeampi. Vuoden 2014 syntyvyyden mukaan eniten lapsia syntyisi Pohjanmaan maakunnissa sekä Kainuussa kuten edellisenäkin vuonna: Keski-Pohjanmaalla keskimäärin 2,32 lasta naista kohden, Pohjois-Pohjanmaalla 2,17, Etelä-Pohjanmaalla 2,01 ja Kainuussa 1,99. Vain kahdessa ensin mainitussa maakunnassa syntyvyys on väestön uusiutumistason yläpuolella. Vähiten lapsia syntyisi Uudenmaan maakunnassa, keskimäärin 1,55 lasta naista kohden.

Syntyvyys korkein Oulussa ja matalin Helsingissä

Vähintään 50 000 asukkaan kunnista korkein syntyvyys oli Oulussa, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,99 viisivuotisjaksolla 2010–2014. Seuraavaksi korkein se oli Seinäjoella, 1,97, ja kolmanneksi korkein Espoossa, 1,91.

Vastaavasti matalin syntyvyys oli Helsingissä, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Turussa luku oli 1,37 ja Tampereella 1,48. Koko maankin vertailussa viimeksi mainittujen kuntien syntyvyys oli matalimpien joukossa.

Elävänä syntyneiden määrä, kokonaishedelmällisyysluku ja elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 2005–2014

Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elävänä syntyneiden määrä   57 745   58 840   58 729   59 530   60 430   60 980   59 961   59 493   58 134   57 232
Kokonaishedelmällisyysluku 1,80 1,84 1,83 1,85 1,86 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71
Elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 30,0 30,0 30,0 30,1 30,1 30,1 30,3 30,3 30,4 30,5
1. elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 27,9 28,0 28,1 28,2 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,6

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2391. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/synt/2014/synt_2014_2015-04-14_tie_001_fi.html