Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.4.2016

Syntyneiden määrän väheneminen kiihtyi

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyneiden määrän väheneminen kiihtyi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 lapsia syntyi 55 472, mikä oli 1 760 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Määrän väheneminen lähes kaksinkertaistui vuodesta 2014. Viimeksi syntyneitä oli vuotta 2015 vähemmän poikkeusvuonna 1868, jolloin syntyi vähän alle 44 000 lasta. Tosin vuonna 2002 syntyneitä oli lähes saman verran kuin vuonna 2015, vain 83 syntynyttä enemmän.

Elävänä syntyneet 1971–2015

Elävänä syntyneet 1971–2015

Syntyneiden määrä on nyt pienentynyt viitenä vuonna peräkkäin. Vuoden 2015 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,65 lasta, edellisen vuoden syntyvyyden mukaan 1,71 lasta. Viimeksi syntyvyys on ollut 1,65:ttä pienempi vuonna 1987, jolloin se oli 1,59. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.

Edelliseen vuoteen verrattuna syntyvyys aleni lähes kaikenikäisillä, selvimmin 28–29-vuotiailla. Äidin iän ja syntyneen lapsen järjestysluvun mukaan tarkasteltuna syntyvyyden aleneminen kohdentuu alle 30-vuotiaisiin ensimmäisen lapsen synnyttäneisiin, 28–29- ja 32–33-vuotiaisiin toisen lapsen synnyttäneisiin. Kolmannen lapsen synnyttäneillä syntyvyyden aleneminen jakaantuu sekä nuorempiin että vanhempiin ikäryhmiin.

Koska syntyvyys aleni erityisesti nuorilla, niin ei ole yllättävää, että ensimmäisen kerran äidiksi tulleet ovat aiempaa hieman vanhempia. Viime vuonna esikoisen synnyttäneet olivat keskimäärin 28,8 vuoden ikäisiä. Keski-ikä nousi 0,2 vuodella edellisvuodesta ja 10 vuodessa se on noussut 0,9 vuodella. Vastaavasti kaikkien synnyttäneiden keski-ikä nousi edellisestä vuodesta kymmenyksen, 30,6:een, mutta 10 viime vuoden aikana se on noussut viisi kymmenystä.

Syntyvyys aleni jyrkästi Kainuun ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

Kainuun maakunnassa syntyvyys aleni 1,98 lapsesta 1,68 lapseen naista kohden kokonaishedelmällisyysluvulla mitaten. Suhteellisesti luku pieneni 15 prosenttia edellisvuodesta, mikä oli suurin suhteellinen muutos maakunnittain. Keski-Pohjanmaan maakunnassa syntyvyys aleni suhteellisesti toiseksi eniten, 13 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla, jossa syntyvyys oli edellisvuonna maakunnittain korkein, se aleni 2,32 lapsesta 2,01 lapseen naista kohden.

Syntyvyys oli 12 maakunnassa koko maan syntyvyyttä korkeampi kuten edellisenä vuonna. Vuoden 2015 syntyvyyden mukaan eniten lapsia syntyisi Pohjanmaan maakunnissa: Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin 2,05 lasta naista kohden, Keski-Pohjanmaalla 2,01 ja Etelä-Pohjanmaalla 1,99. Vähiten lapsia syntyisi Uudenmaan maakunnassa, keskimäärin 1,51 lasta naista kohden. Yhdessäkään maakunnassa syntyvyys ei ole enää väestön uusiutumistason yläpuolella.

Syntyvyys korkein Seinäjoella ja matalin Helsingissä

Vähintään 50 000 asukkaan kunnista korkein syntyvyys oli Seinäjoella, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,94 viisivuotisjaksolla 2011–2015. Seuraavaksi korkein se oli Oulussa, 1,92, ja kolmanneksi korkein Espoossa, 1,86. Koko maan luku oli 1,75.

Vastaavasti matalin syntyvyys oli Helsingissä, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,32. Turussa luku oli 1,35 ja Tampereella 1,45. Koko maankin vertailussa viimeksi mainittujen kuntien syntyvyys oli matalimpien joukossa.

Elävänä syntyneiden määrä, kokonaishedelmällisyysluku ja elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 2006–2015

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elävänä syntyneiden määrä   58 840   58 729   59 530   60 430   60 980   59 961   59 493   58 134   57 232   55 472
Kokonaishedelmällisyysluku 1,84 1,83 1,85 1,86 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71 1,65
Elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 30,0 30,0 30,1 30,1 30,1 30,3 30,3 30,4 30,5 30,6
1. elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 28,0 28,1 28,2 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,6 28,8

Lähde: Syntyneet 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2391. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/synt/2015/synt_2015_2016-04-14_tie_001_fi.html