Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2018

Fruktsamheten har minskat i alla utbildningsgrupper

Enligt Statistikcentralen har det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor minskat i alla utbildningsgrupper sedan år 2010, då den nuvarande minskningen av fruktsamheten började. Bland kvinnor med utbildning på grundnivå har fruktsamhetstalet minskat med 25 procent och bland kvinnor med utbildning på högre nivå med 24 procent sedan år 2010. När det gäller kvinnor med utbildning på andra stadiet har fruktsamhetstalet minskat något mindre, med 20 procent.

Summerat fruktsamhetstal för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2017

Summerat fruktsamhetstal för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2017
* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Summerat fruktsamhetstal används vanligen vid beräkning av fertilitet. Det indikerar hur många barn en kvinna skulle föda under sin livstid, om fruktsamhetstalet var detsamma som under det år som beräkningen baseras på.

Uppgifterna gäller bara mammor och pappor födda i Finland. I Statistikcentralens examensregister fattas en del av examina som avlagts utomlands. Därför är examensuppgifterna om flera utrikes födda bristfälliga.

När det gäller män har nedgången i det summerade fruktsamhetstalet gått i samma riktning som för kvinnor, men förändringen från år 2010 har dock varit brantare i alla utbildningsgrupper.

Summerat fruktsamhetstal för män födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2017 ¹)

Summerat fruktsamhetstal för män födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2017 ¹)
1) Uppgift om pappor till barn födda utanför äktenskapet fås först när faderskapet fastställs och därför fås uppgiften med eftersläpning. På grund av detta kan det ännu finnas små bristfälligheter i uppgifterna för papporna när det gäller år 2017. Slutligt saknas uppgiften om pappan för ungefär en procent av barnen.
2) Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Andelen kvinnor i åldern 25–29 år utan barn efter utbildningsnivå 2006–2017, födda i Finland, procent

Andelen kvinnor i åldern 25–29 år utan barn efter utbildningsnivå 2006–2017, födda i Finland, procent
* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Andelen kvinnor i åldern 35–39 år utan barn efter utbildningsnivå 2006–2017, födda i Finland, procent

Andelen kvinnor i åldern 35–39 år utan barn efter utbildningsnivå 2006–2017, födda i Finland, procent
* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer år 1990–2017

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer år 1990–2017

Förändring av fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer från 2010 till 2017, procent

Förändring av fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer från 2010 till 2017, procent

Förändring av det summerade fruktsamhetstalet landskapsvis från år 2010 till år 2017, procent

Förändring av det summerade fruktsamhetstalet landskapsvis från år 2010 till år 2017, procent

Förändring av fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer landskapsvis från 2010 till 2017, procent

Förändring av fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer landskapsvis från 2010 till 2017, procent

Kvinnans medelåldern vid första levande födda barn i några europeiska länder år 2016

Kvinnans medelåldern vid första levande födda barn i några europeiska länder år 2016
Källa: Eurostat

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter moderns härkomst 1990-2017

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter moderns härkomst 1990-2017

Källa: Födda 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 04.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. 02 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/2017/02/synt_2017_02_2018-12-04_tie_001_sv.html