Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2020

Högre fruktsamhet i landsbygdsområden, fler födda i stadsområden

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar har fruktsamheten sjunkit stadigt under de senaste tio åren både i landsbygds- och i stadsområdena. I landsbygdsområdena är fruktsamheten klart högre, men dess betydelse för fruktsamheten i hela landet har minskat i och med urbaniseringen. Av alla födda år 2019 föddes 78 procent i stadsområden.

Det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor och män i stads- och landsbygdsområden 2010–2019

Det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor och män i stads- och landsbygdsområden 2010–2019

Med hjälp av klassificeringen av stads- och landsbygdsområden är det möjligt att granska fruktsamheten regionalt oberoende av administrativa områdesgränser. I granskningen har sju områdesklasser sammanförts med landsbygdsområden (lokala centra på landsbygden, stadsnära landsbygd, kärnlandsbygd, glesbygd) samt med stadsområden (inre stadsområde, yttre stadsområde, kransområde kring staden).

Allmänt fruktsamhetstal för äkta par och sambor av olika kön efter makarnas utbildningsnivå år 2019 (par där kvinnan är 15–49 år)

Kvinnans utbildningsnivå Mannens utbildningsnivå
Ingen examen eller grundnivå Andra stadiet¹ Högre nivå
Ingen examen eller grundnivå 152 128 96
Andra stadiet 1) 109 107 88
Högre nivå 84 81 85
1) Innehåller specialyrkesutbildningsnivå.

Summerat fruktsamhetstal för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2019

Summerat fruktsamhetstal för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2019
1. Innehåller specialyrkesutbildningsnivå.

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer år 1990–2019

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer år 1990–2019

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter moderns härkomst 1990-2019

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter moderns härkomst 1990-2019

Källa: Födda 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 04.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. 02 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/2019/02/synt_2019_02_2020-12-04_tie_001_sv.html