Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 15.12.2004

Yritysten määrä kasvaa hitaasti mutta tasaisesti

Vuonna 2003 maassamme toimi 228 422 yritystä. Yritysten määrä kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Määrä lisääntyi 1990-luvun loppupuoliskolla vuosittain keskimäärin 3,5 prosenttia, mutta 2000-luvulla yritysten määrän kasvu on alentunut keskimäärin vajaaseen prosenttiin vuodessa.

Yrityksissä työskenteli 1 308 031 henkilöä, mikä on 0,5 prosenttia eli yli 7 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa henkilöstön määrä väheni sekä absoluuttisesti että suhteellisesti eniten eli 12 400 henkilöä, joka on puoli prosenttia koko toimialan henkilöstöstä. Rakentaminen ja kauppa sen sijaan lisäsivät henkilöstöään puolella prosentilla. Henkilöstön määrän laskusta huolimatta teollisuus työllisti edelleen eniten eli 31 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Toisena oli kauppa 18 prosentin ja kolmantena liike-elämän palvelut vajaan 13 prosentin osuudellaan.

Vuonna 2003 henkilöstön määrä väheni sekä pienissä että keskisuurissa yrityksissä yhteensä lähes 8 000 hengellä. Suuryrityksissä henkilöstön määrä sen sijaan lisääntyi 850 hengellä. Kaikkien yritysten henkilöstöstä 61 prosenttia työskenteli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tuhannesta yrityksestä keskimäärin 997 oli pieniä ja keskisuuria yrityksiä, siis yrityksiä, joiden henkilöstömäärä oli alle 250.

Yritysten liikevaihto oli 284 miljardia euroa vuonna 2003, kasvua edellisvuodesta 3,6 prosenttia. Yritysten liikevaihto kasvoi kaikissa kokoluokissa. Pienyrityksissä kokonaisliikevaihto kasvoi reilut neljä, keskisuurissa vajaan yhden ja suuryrityksissä 4,5 miljardia euroa. Yritysten liikevaihto henkilöä kohden on noussut hitaasti mutta varmasti koko 2000-luvun.

Suomessa toimivista yrityksistä vajaat neljä prosenttia kuuluu yritysryhmiin. Näiden yritysten henkilöstö muodostaa kaikkien yritysten työvoimasta 55 prosenttia ja liikevaihdosta 72 prosenttia.

Yritysryhmiä toimi vuonna 2003 Suomessa kaikkiaan 4 183. Yritysryhmistä 57 prosenttia eli 2 376 oli kotimaisia yhtiöitä. Nämä yritysryhmät työllistivät 757 000 henkilöä. Ulkomaalaisomisteisia yritysryhmiä oli 1 754. Nämä yritysryhmät työllistivät 224 000 henkilöä.

Yritysten liikevaihto/henkilöstö 1 000 euroa (käyvin hinnoin)

Lehdistötiedote

Lähde: Suomen yritykset 2003. Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen (09) 1734 3372, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2003/syr_2003_2004-12-15_tie_001.html