Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Katsaus konserneihin

Konsernien toiminta Suomessa

Yritysrekisteriin on kerätty tietoja Suomessa toimivista konserneista vuodesta 1995 alkaen. Konserneiksi lasketaan sellaiset yritysryhmät, joilla on Suomessa konsernirakenne ja jotka suomalaisen konsernirakenteen velvoittamina täyttävät konsernitilipäätöksen. Lisäksi yritysryhmiin lasketaan mukaan monikansallisiin yritysryhmiin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset, vaikka niillä ei olekaan konsernirakennetta Suomessa. Vuonna 2012 tiedot kerättiin 8 041konsernista. Konserneihin kuuluvien Suomessa toimivien yritysten vuoden 2012 yhteenlaskettu liikevaihto oli 291 1) miljardia euroa.

Lukumäärältään eniten konserneja oli kaupan toimialalla. Vuonna 2012 Suomessa toimineista konserneista 2 209 toimi kaupassa, 1 524 kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa ja 1 289 teollisuudessa. Kaupan alan konsernit työllistivät 143 000 henkilöä, kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 105 000 henkilöä ja teollisuus 244 000 henkilöä. Teollisuudessa merkittävin yksittäinen toimiala henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna oli metalliteollisuus.

Taulukko 1. Konsernit emon omistajatyypin mukaan vuonna 2012

Emon omistajatyyppi Konsernien lkm Lkm-osuus % Henkilöstö Hlö-osuus % Liikevaihto mrd. euroa Lv-osuus %
Yksityinen kotimainen 2 995 37,2 472 418 60,3 173,1 59,4
Julkisyhteisö 104 1,3 70 713 9,0 38,7 13,3
Ulkomainen 4 942 61,5 240 954 30,7 79,5 27,3
Yhteensä 8 041 100,0 784 085 100,0 291,3 100,0

Konsernien emoyhtiöistä 37 prosenttia oli yksityisiä kotimaisia yhtiöitä. Nämä konsernit työllistivät Suomessa noin 472 000 henkilöä. Julkisen sektorin omistamia liikekonsernien emoyhtiöitä, joissa omistajana oli valtio tai kunta, toimi Suomessa 104. Nämä julkisen sektorin omistamat liikekonsernit työllistivät noin 71 000 henkilöä, mikä on yhdeksän prosenttia konsernien Suomessa työllistämistä henkilöistä.

Suomalaisomistuksessa olevista konserneista 2 307 ei omistanut ulkomaisia tytäryhtiöitä. Näihin puhtaasti kotimaisiin konserneihin kuului yhteensä 8 215 emo- ja tytäryritystä, joiden liikevaihto oli yhteensä noin 50 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 185 700.

Taulukko 2. Konsernit tyypeittäin 2012

Konsernin tyyppi Konserneja lkm Yrityksiä Suomessa lkm Yrityksiä ulkomailla lkm Henkilöstö Suomessa Henkilöstön osuus % Liikevaihto Suomessa milj. euroa Liikevaihdon osuus %
Täysin kotimainen 2 307 8 215 0 185 686 24 49 536 17
Kotimaisomisteinen monikansallinen 800 3 935 6 109 357 445 46 162 265 56
Ulkomaisomisteinen monikansallinen 4 934 5 957 1 087 240 954 31 79 518 27
Yhteensä 8 041 18 107 7 196 784 085 100 291 319 100

Kotimaisen henkilöstön perusteella 20 suurinta konsernia työllistivät noin 176 000 henkilöä Suomessa, mikä vastaa 22 prosenttia kaikkien konsernien Suomessa toimivasta henkilöstöstä. Näiden suurten konsernien suomalaiset yritykset muodostivat 28 prosenttia kaikkien konsernien suomalaisten yritysten tuottamasta liikevaihdosta (81 miljardia). Viisi suurinta konsernia kotimaisen henkilöstön määrällä mitattuna vuonna 2012 olivat Itella, Nokia, ISS, VR ja Kesko.

Kahdenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman konsernin konsernitilinpäätöksissä ilmoitetut konsolidoidut liikevaihdot (koti- ja ulkomainen liikevaihto) olivat yhteensä noin 164 miljardia euroa. Yli neljän miljardin euron konsolidoituun liikevaihtoon ylsi 17 konsernia ja nämä työllistivät koti- ja ulkomailla yhteensä noin 356 000 henkilöä.

Kansainväliset konsernit Suomessa

Monikansallisiksi konserneiksi on luokiteltu Suomessa toimivat ulkomaalaisomisteiset konsernit ja sellaiset suomalaisomisteiset konsernit, joilla on tytäryrityksiä myös ulkomailla. Ulkomaalaisomisteisiin konserneihin lasketaan myös monikansallisiin konserneihin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset. Suomalaiset monikansalliset konsernit työllistivät Suomessa noin 357 000 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu kotimainen liikevaihto oli noin 162 miljardia euroa. Ulkomaalaisomisteiset konsernit työllistivät Suomessa noin 241 000 henkilöä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli 80 miljardia euroa.

Suomessasa toimivilla konserneilla oli ulkomailla 7 196 tytäryritystä, joista 6 109 oli suomalaisomisteisten konsernien ulkomailla toimivia tyttäriä ja 1 087 oli ulkomaalaisomisteisten 2) konsernien tyttäriä.

Taulukko 3. Merkittävimmät ulkomaiset konsernien omistajamaat 2012

Maa Konserneja Henkilöstö
Ruotsi 658 78 393
Yhdysvallat 562 25 703
Saksa 344 17 162
Britannia 230 19 677
Tanska 171 10 123
Norja 145 4 650
Ranska 142 13 432
Alankomaat 135 9 149
Sveitsi 111 12 785
Japani 94 8 362
Viro 90 2 426
Luxemburg 59 7 932
Italia 45 4 133
Venäjä 40 743
Kanada 32 1 425

1) Konsernien liikevaihto on laskettu summaamalla Suomessa toimivien emo- ja tytäryritysten liikevaihtotiedot, mikäli ei toisin mainita. Liikevaihto ei siten vastaa konsernitilinpäätöksessä ilmoitettua konsolidoitua liikevaihtoa, johon kuuluu sekä koti- että ulkomainen liikevaihto.
2) Näillä Suomessa liikevaihtoa tekevillä tai Suomessa palkkaa maksavilla ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä ei ole konsernirakennetta Suomessa (Suomessa sijaitsevalla yrityksellä ei ole tytäryrityksiä), mutta ne tuovat kuitenkin Suomen talouteen yhden ulkomaisen konsernin lisää. Näistä julkaistaan tarkempaa tietoa Ulkomaiset tytäryritykset Suomessa ­tilastossa.

Lähde: Yritysrekisteri, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen 09 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2012, Katsaus konserneihin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2012/syr_2012_2013-11-28_kat_001_fi.html