Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Felaktiga uppgifter i företagsregistrets årsstatistik har korrigerats

Det fanns fel i företagsregistrets årsstatistik för år 2012, som publicerades 28.11.2013. Felen har korrigerats 31.1.2014. Felen gällde antalet företag och anställda samt omsättningen. Antalet anställda var felaktigt angivet till 1 470 000. Det korrigerade antalet är 1 474 000. Omsättningen var felaktigt angiven till 390,2 miljarder euro. Den korrigerade omsättningen är 394,9 miljarder euro.

På företagsnivå har antalet anställda ändrats inom näringsgrenen 60201 och omsättningen inom näringsgrenarna 26300 och 60201. På arbetsställenivå har antalet anställda ändrats inom näringsgrenarna 60100, 60201 och 90010 och omsättningen inom näringsgrenarna 26300, 46901, 47420, 60100, 60201 och 69201. Ändringarna syns också i den regionala statistiken.

Felen berodde på att uppgifterna för några företag preciserades efter offentliggörandet av statistiken.

Förfrågningar: Tarja Jämsen 09 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi


Senast uppdaterad 7.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/syr_2014-02-07_uut_001_sv.html