Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.12.2004

Ehdottomaan vankeuteen tuomittujen määrä väheni vuonna 2003 ensi kerran sitten vuoden 1996

Vuonna 2003 käräjäoikeus tuomitsi 65 800 henkilöä, syyttäjä antoi 218 900 rangaistusmääräyssakkoa ja poliisi 99 100 rikesakkoa. Yhteismäärä oli 8,6 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen syytetyt, tuomitut ja rangaistukset tilastosta.

Tuomioiden kokonaismäärä pysyi samana, mutta ehdolliset vankeudet lisääntyivät jo neljäntenä perättäisenä vuonna. Yhdyskuntapalveluun tuomittuja oli sama määrä kuin vuonna 2002. Ehdottomien vankeuksien määrä väheni ensi kerran sitten vuoden 1996. Sakkoon tuomittuja oli suurin piirtein sama määrä kuin vuotta aiemmin. Heidän osuutensa kaikista oikeudessa tuomituista oli 55 prosenttia.

Rangaistusmääräyssakot, joista kolme neljästä määrätään liikennerikoksista, vaihtelevat vuosittain kymmenillä tuhansilla suuntaan tai toiseen. Vuonna 2003 niitä määrättiin lähes 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös rikesakon saaneita oli jonkin verran enemmän kuin edellisvuonna. Eniten rikesakkoja määrättiin ylinopeuksista (55 400) ja turvavyön käyttämättä jättämisestä (23 700).

Syytetyt, tuomitut ja keskimääräiset rangaistukset, 2002 ja 2003

  Lukumäärä Keskimääräinen rangaistus
2003 2002 2003 2002 yksikkö
Oikeudenkäynnissä
ensimmäinen oikeusaste
 
Syytetyt 70 022 70 214  
Syylliset 65 803 65 802
Rangaistukseen tuomitut YHTEENSÄ 64 872 64 791
  ehdoton vankeus 7 985 8 150 8,5 8,4 kuukautta
     elinkautisia 15 18  
  yhdyskuntapalvelu 3 297 3 283 88 86 tuntia
  3,1 3,0 kuukautta
  ehdollinen vankeus YHTEENSÄ 15 074 14 773 3,3 3,2 kuukautta
   pelkkä ehdollinen vankeus 6 880 6 865 4,2 4,1 kuukautta
   ehdollinen vankeus ja oheissakko 8 094 7 823 2,3 2,2 kuukautta
           oheispäiväsakkojen lukumäärä   32 32 kappaletta
           oheispäiväsakon rahamäärä 10,3 9,6 euroa
           oheissakon kokonaisrahamäärä 327 309 euroa
   ehdollinen vankeus ja yhdyskuntapalvelu 100 85 16,6 16,4 kuukautta
  63 57 tuntia
  aikaisempi rangaistus riittävä seuraamus 322 368  
  sakko 36 460 36 584 35 35 kappaletta
           päiväsakon rahamäärä   10,3 9,6 euroa
           sakon kokonaisrahamäärä 338 315 euroa
  uhkasakko 1 691 1 595 352 341 euroa
  muu rangaistus YHTEENSÄ 43 38  
  nuorisorangaistus 34 29 39 34 tuntia
           valvonta-aika   9,6 8,1 kuukautta
  kurinpitorangaistus (sotilaalle) 5 7  
  varoitus (virkamiehelle) 1 -
  muu ratkaisu 3 2
Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen 931 1 011
 
Syyte hylätty 3 213 3 068
Asia jätetty sillensä 1 006 1 344
 
Rangaistusmääräyssakot 218 883 191 011 14 14 kappaletta
           päiväsakon rahamäärä   12,1 11,5 euroa
           sakon kokonaisrahamäärä 170 162 euroa
Rikesakot 99 099 96 608 73 73 euroa
Oikeushenkilön rangaistusvastuu  
Yhteisösakko 1 - 40 000 - euroa
Tuomitsematta jättäminen 1 -  
Yhteisösakkovaatimus hylätty 2 2

Lähde: Rikostilastot ja vangit. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 31.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2003/syyttr_2003_2004-12-31_tie_001.html