Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Rangaistusseuraamukset tuomitun käytettävissä olevien tulojen mukaan 2014

Yhteensä - 2 499
euroa
2 500 -
4 999
euroa
5 000 -
9 999
euroa
10 000 -
19 999
euroa
20 000 -
39 999
euroa
40 000 -
79 999
euroa
Yli
80 000
euroa
Ei
väestö-
tietoja
Oikeudessa
tuomitut,
rangaistus-
määräykset
ja rikesakot
yhteensä
482 699 33 509 14 844 40 557 122 703 191 786 47 844 9 268 22 188
Oikeudessa
tuomitut
56 968 5 273 3 108 9 826 21 720 11 966 1 576 377 3 122
Ehdoton
vankeus,
valvonta-
rangaistus ja
yhdyskunta-
palvelu
yhteensä
7 199 656 560 1 903 2 985 719 44 4 328
Ehdoton
vankeus
5 051 555 482 1 463 1 907 315 24 1 304
Valvonta-
rangaistus
222 15 11 50 117 27 2 - -
Yhdyskunta-
palvelu
1 926 86 67 390 961 377 18 3 24
Ehdollinen
vankeus
13 580 994 600 2 032 5 134 3 279 342 53 1 146
Aikaisempi
vankeus-
rangaistus
riittävä
seuraamus
357 64 49 92 119 18 - - 15
Sakko 198 035 19 410 8 454 22 827 57 672 58 612 12 372 2 552 16 136
Tuomio-
istuimessa
sakkoon
tuomitut
33 604 3 288 1 735 5 382 12 649 7561 1 137 304 1 548
Rangaistus-
määräyksellä
sakkoon
tuomitut
164 431 16 122 6 719 17 445 45 023 51 051 11 235 2 248 14 588
Muut
rangaistukset
10 7 - - - - - - 3
Rikesakko 261 457 12 118 5 025 13 296 55 989 128 849 35 052 6 648 4 480
Tuomitsematta
jättäminen
528 98 19 42 169 150 27 8 15
Syyte
hylätty
3 139 241 136 425 1 013 873 220 43 188
Asia
rauennut
661 55 27 96 206 139 24 7 107
Uhkasakko 1 533 162 137 365 635 159 7 3 65

Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2014, Liitetaulukko 5. Rangaistusseuraamukset tuomitun käytettävissä olevien tulojen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2014/syyttr_2014_2015-09-30_tau_005_fi.html