Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2016

Rikesakkojen määrä väheni

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2015 määrättiin 240 700 rikesakkoa, lähes 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkojen korotukset astuivat voimaan 1.9.2015, mistä alkaen rikesakko on voinut olla suuruudeltaan 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 tai 200 euroa. Rikesakkojen sakkokertymä oli 24,4 miljoonaa euroa, 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Alioikeuden sakkorangaistukset, rangaistusmääräykset ja rikesakot 1995–2015, lkm

Alioikeuden sakkorangaistukset, rangaistusmääräykset ja rikesakot 1995–2015, lkm

Rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittiin 178 550 kertaa vuonna 2015, lähes 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Noin 43 prosenttia rangaistusmääräyksistä oli seurausta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Käräjäoikeuksissa tuomittiin sakkoja lähes 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 38 200 sakkorangaistusta (ml. kurinpitosakot, oikeudessa tuomitut rikesakot ja oheissakot).

Alioikeuksien sakkorangaistusten, rangaistusmääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 1995–2015, euroa

Alioikeuksien sakkorangaistusten, rangaistusmääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 1995–2015, euroa

Kaikkien sakkorangaistusten (pl. yhteisösakot ja uhkasakot) sakkokertymä oli yhteensä yli 86 miljoonaa euroa vuonna 2015, yli 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkojen ja rangaistusmääräysten sakkokertymät kasvoivat verrattuna vuoteen 2014. Rangaistusmääräysten sakkokertymä oli 43 miljoonaa euroa, 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Alioikeuksissa vuonna 2015 tuomittujen sakkojen kertymä oli yli 5 prosenttia vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteensä alioikeuksissa tuomittiin sakkoja 18,7 miljoonaa euroa.

Vankeusrangaistuksia tuomittiin 20 700 kertaa

Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 454 vuonna 2015. Näistä 13 oli elinkautisia vankeusrangaistuksia ja 372 tuomioita, joissa aiempi ehdoton vankeusrangaistus katsottiin riittäväksi seuraamukseksi. Kahdeksan vuoden tai sitä pitempiä määräaikaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 74 kappaletta. Kaikista ehdottomista vankeusrangaistuksista alle kolmen kuukauden mittaisia oli 36 prosenttia. Näistä 41 prosenttia oli seurausta liikennerikoksista, 33 prosenttia omaisuusrikoksista ja 11 prosenttia henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista.

Vankeusrangaistukset 1976–2015, lkm

Vankeusrangaistukset 1976–2015, lkm

Enintään kuuden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita valvontarangaistuksena. Vuonna 2015 ehdottomia vankeusrangaistuksia muunnettiin valvontarangaistukseksi 236 kertaa.

Alle kahdeksan kuukauden pituinen ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita yhdyskuntapalveluna, jos se ei ole seurausta kieltäytymisestä asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta tai siviilipalvelusrikoksesta. Kaikista muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista yhdyskuntapalveluksi muunnettin 34 prosenttia vuonna 2015. Selvästi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin tuomittaessa rattijuopumuksista.

Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin 13 230 kertaa, hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Noin 40 prosenttia ehdollisista vankeustuomioista oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Toiseksi eniten ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin pahoinpitelyistä.

Lisätietoja rangaistuksista löytyy katsauksesta, tilaston taulukot-osiosta liitetaulukoista sekä StatFin tietokantaulukoista .


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (446,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2015/syyttr_2015_2016-09-30_tie_001_fi.html