Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2009

Toimiala Polttoaineet TJ Luottamusväli, ± % Sähkö (netto) TJ 1) Luottamusväli, ± % Lämpö (netto) TJ 1) Luottamusväli, ± % Yhteensä TJ Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . . . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . . . . . .
07 Metallimalmien louhinta 284,7 52,2 996,0 44,0 52,0 29,9 1 332,7 29,9
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 1 483,6 45,3 721,7 25,0 178,5 14,7 2 383,7 27,1
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta . . . . . . . .
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 961,6 14,4 6 448,4 17,1 6 643,9 19,9 18 054,0 8,7
11 Juomien valmistus 675,8 9,2 902,4 49,2 1 859,0 34,0 3 437,2 22,1
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . . . . . .
13 Tekstiilien valmistus 530,0 83,6 650,5 31,5 347,2 12,5 1 527,7 30,3
14 Vaatteiden valmistus 79,3 38,9 124,2 42,0 103,7 53,5 307,2 24,9
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 9,0 56,6 59,6 72,2 22,0 64,2 90,7 46,2
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 9 214,4 25,6 5 799,0 15,0 10 031,6 23,6 25 045,1 12,1
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 185 546,0 0,0 40 072,2 0,9 18 127,0 3,5 243 745,2 0,3
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 226,4 41,7 1 504,8 60,4 880,1 85,0 2 611,3 42,7
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 46 662,8 0,0 4 709,3 0,6 1 256,2 3,7 52 628,3 0,1
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 17 585,4 0,7 14 394,1 4,7 11 259,5 13,4 43 239,0 3,5
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 69,0 19,4 264,8 17,0 304,2 15,6 638,0 10,2
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 926,3 35,0 2 937,8 26,3 1 524,8 30,5 5 388,9 14,9
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 9 279,1 3,6 3 321,6 26,1 362,7 26,6 12 963,4 6,6
24 Metallien jalostus 51 179,3 0,1 14 465,2 4,8 2 444,9 7,6 68 089,4 1,1
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 3 169,5 8,1 3 646,8 23,8 1 311,7 32,7 8 128,0 10,9
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 13,4 88,4 1 692,2 27,3 724,2 29,2 2 429,8 20,2
27 Sähkölaitteiden valmistus 128,4 86,1 1 294,9 47,1 600,2 38,9 2 023,6 31,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 4 106,3 6,7 2 365,9 17,8 1 821,7 31,9 8 293,9 8,4
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 360,7 33,7 475,4 27,0 203,3 41,9 1 039,4 14,5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 284,8 41,7 680,1 16,9 523,9 17,9 1 488,9 11,4
31 Huonekalujen valmistus 346,8 56,8 547,9 31,0 159,0 34,1 10 53,7 22,2
32 Muu valmistus 99,0 61,4 300,4 51,8 186,5 83,9 585,9 36,2
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 460,2 23,6 434,3 23,7 339,8 28,0 1 234,3 12,4
Yhteensä 337 681,6 0,8 108 809,5 2,4 61 268,0 5,6 507 759,1 0,9
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2009, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2009/tene_2009_2010-10-27_tau_002_fi.html