Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2011

Energialähde TJ GWh Luottamusväli, ± %
Jalostamokaasu 28 960,8 8 044,7 0,0
Nestekaasu 10 609,8 2 947,2 7,2
Muut öljytuotteet 4 924,1 1 367,8 0,0
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 7 228,9 2 008,0 25,5
Raskaat polttoöljyt 22 438,7 6 233,0 4,0
Öljykoksi 6 142,5 1 706,3 0,0
Kierrätys- ja jäteöljyt 575,1 159,8 0,0
Kivihiili, bituminen 4 487,8 1 246,6 0,0
Muu hiili . . .
Koksi 1) 22 852,5 6 347,9 0,0
Masuuni- ja koksikaasu 20 613,3 5 725,9 0,0
Maakaasu 51 802,3 14 389,5 1,4
Jyrsinturve 12 626,7 3 507,4 0,0
Palaturve ja turvepelletit ja -briketit 345,9 96,1 0,0
Metsähake ja muu polttopuu 5 658,2 1 571,7 0,2
Kuori 18 514,9 5 143,0 5,2
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 4 141,7 1 150,5 26,4
Muut teollisuuden puutähteet 4 861,2 1 350,3 4,0
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 135 108,8 37 530,2 0,0
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetu 4 812,2 1 336,7 0,0
Puupelletit ja -briketit 109,6 30,5 0,0
Muut biopolttoaineet 810,7 225,2 0,0
Biokaasu 92,6 25,7 7,7
Kierrätyspolttoaineet 2 958,2 821,7 0,0
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 340,7 94,6 0,3
Teollisuuden reaktiolämpö 2 227,5 618,8 0,0
Vety 1 155,8 321,0 0,0
Sähkö 117 894,6 32 748,5 2,6
Kaukolämpö 10 427,6 2 896,6 20,6
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 62 344,4 17 317,9 6,9
Yhteensä 565 084,9 156 968,0 1,0
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa siten, että masuunikoksin energiasisällöstä on vähennetty masuunikaasun energiasisältö.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2011, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_tau_001_fi.html