Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2011

Toimiala Polttoaineet TJ Luottamusväli, ± % Sähkö (netto) TJ 1) Luottamusväli, ± % Lämpö (netto) TJ 1) Luottamusväli, ± % Yhteensä TJ Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . . . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . . . . . .
07 Metallimalmien louhinta 725,7 1,7 2 326,5 2,8 38,3 8,6 3 090,5 2,0
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 2 125,5 81,7 1 508,4 10,0 155,4 4,0 3 789,3 45,6
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 542,5 12,4 5 395,9 9,6 4 967,8 19,5 14 906,1 6,7
11 Juomien valmistus 986,9 66,6 934,3 64,9 1 355,3 32,1 3 276,5 30,0
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . . . . . .
13 Tekstiilien valmistus 667,1 41,7 402,8 21,7 234,5 26,0 1 304,4 20,5
14 Vaatteiden valmistus 130,8 117,2 152,1 74,1 96,3 42,9 379,2 45,4
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 30,2 30,5 116,7 63,2 58,3 69,0 205,2 27,4
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 11 084,1 12,7 6 088,2 16,0 12 888,1 30,9 30 060,4 12,8
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 211 339,9 0,0 41 789,2 0,9 25 881,7 2,7 279 010,8 0,3
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 461,7 63,9 1 189,3 30,9 309,1 33,0 1 960,1 20,9
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 49 779,6 0,0 4 577,9 0,1 3 402,6 0,0 57 760,0 0,0
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 17 059,3 1,4 16 703,9 11,1 12 002,8 15,8 45 766,0 5,5
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 67,8 10,9 334,7 26,1 346,6 13,9 749,1 11,8
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1 025,2 38,7 3 327,4 35,7 1 591,6 46,0 5 944,2 21,4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 11 164,0 5,5 3 037,9 19,3 522,9 60,2 14 724,8 5,4
24 Metallien jalostus 59 491,8 0,1 17 597,2 1,2 3 002,5 4,1 80 091,6 0,2
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 629,1 35,8 4 970,5 25,3 1 696,7 41,7 8 296,3 15,9
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 43,8 71,9 1 257,2 13,2 464,6 22,8 1 765,6 11,0
27 Sähkölaitteiden valmistus 139,3 41,3 1 125,8 33,3 466,9 31,0 1 732,0 21,7
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 971,2 18,0 2 479,0 16,0 1 371,5 18,6 4 821,8 8,1
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 127,6 39,1 462,0 30,9 362,4 36,3 952,0 17,6
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 289,6 33,6 619,6 29,3 578,5 41,7 1 487,8 18,8
31 Huonekalujen valmistus 377,0 40,6 724,7 45,6 230,9 90,2 1 332,6 26,2
32 Muu valmistus 34,8 46,8 284,6 51,7 237,9 72,9 557,3 37,4
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 123,7 51,5 488,7 36,4 508,8 33,7 1 121,2 16,0
Yhteensä 374 418,2 0,7 117 894,6 2,6 72 772,0 6,5 565 084,9 1,0
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2011, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_tau_002_fi.html