Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2011

Näringsgren Bränslen TJ konfidens-
intervall, ± %
Elektricitet (netto) TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Värme (netto) TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Totalt TJ konfidens-
intervall, ± %
05 Kolutvinning . . . . . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . . . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 725,7 1,7 2 326,5 2,8 38,3 8,6 3 090,5 2,0
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 2 125,5 81,7 1 508,4 10,0 155,4 4,0 3 789,3 45,6
10 Livsmedelsframställning 4 542,5 12,4 5 395,9 9,6 4 967,8 19,5 14 906,1 6,7
11 Framställning av drycker 986,9 66,6 934,3 64,9 1 355,3 32,1 3 276,5 30,0
12 Tobaksvarutillverkning . . . . . . . .
13 Textilvarutillverkning 667,1 41,7 402,8 21,7 234,5 26,0 1 304,4 20,5
14 Tillverkning av kläder 130,8 117,2 152,1 74,1 96,3 42,9 379,2 45,4
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 30,2 30,5 116,7 63,2 58,3 69,0 205,2 27,4
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 11 084,1 12,7 6 088,2 16,0 12 888,1 30,9 30 060,4 12,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 211 339,9 0,0 41 789,2 0,9 25 881,7 2,7 279 010,8 0,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 461,7 63,9 1 189,3 30,9 309,1 33,0 1 960,1 20,9
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 49 779,6 0,0 4 577,9 0,1 3 402,6 0,0 57 760,0 0,0
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 17 059,3 1,4 16 703,9 11,1 12 002,8 15,8 45 766,0 5,5
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 67,8 10,9 334,7 26,1 346,6 13,9 749,1 11,8
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 1 025,2 38,7 3 327,4 35,7 1 591,6 46,0 5 944,2 21,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 11 164,0 5,5 3 037,9 19,3 522,9 60,2 14 724,8 5,4
24 Stål- och metallframställning 59 491,8 0,1 17 597,2 1,2 3 002,5 4,1 80 091,6 0,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 629,1 35,8 4 970,5 25,3 1 696,7 41,7 8 296,3 15,9
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 43,8 71,9 1 257,2 13,2 464,6 22,8 1 765,6 11,0
27 Tillverkning av elapparatur 139,3 41,3 1 125,8 33,3 466,9 31,0 1 732,0 21,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 971,2 18,0 2 479,0 16,0 1 371,5 18,6 4 821,8 8,1
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 127,6 39,1 462,0 30,9 362,4 36,3 952,0 17,6
30 Tillverkning av andra transportmedel 289,6 33,6 619,6 29,3 578,5 41,7 1 487,8 18,8
31 Tillverkning av möbler 377,0 40,6 724,7 45,6 230,9 90,2 1 332,6 26,2
32 Annan tillverkning 34,8 46,8 284,6 51,7 237,9 72,9 557,3 37,4
Reparation och installation av maskiner och apparater 123,7 51,5 488,7 36,4 508,8 33,7 1 121,2 16,0
Totalt 374 418,2 0,7 117 894,6 2,6 72 772,0 6,5 565 084,9 1,0
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2011, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_tau_002_sv.html