Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2016

Toimiala Polttoaineet, TJ Sähkö (netto), TJ Lämpö (netto) TJ Yhteensä, TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 316 4 010 82 4 409
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 1 221 924 10 2 155
10 Elintarvikkeiden valmistus 3 472 6 349 5 522 15 343
11 Juomien valmistus 252 892 1 057 2 200
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 176 290 144 610
14 Vaatteiden valmistus 61 99 2 162
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 64 60 22 146
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8 850 5 198 7 835 21 883
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 219 742 39 959 12 575 272 276
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 127 1 656 594 2 376
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 32 025 4 076 749 36 849
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 17 345 14 866 8 996 41 207
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 24 339 361 724
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 761 3 273 1 072 5 106
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 8 865 2 529 525 11 919
24 Metallien jalostus 47 624 20 524 4 827 72 975
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 725 2 763 897 4 385
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 24 910 352 1 286
27 Sähkölaitteiden valmistus 67 1 162 516 1 745
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 792 2 394 1 645 4 831
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 146 536 500 1 182
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 203 642 533 1 378
31 Huonekalujen valmistus 185 335 94 613
32 Muu valmistus 24 343 131 498
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 92 431 395 917
Yhteensä 343 183 114 558 49 435 507 176

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 3.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2016, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2016/tene_2016_2017-11-03_tau_002_fi.html