Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2016

Näringsgren Bränslen, TJ Electricitet (netto), TJ Värme (netto) TJ Totalt, TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 316 4 010 82 4 409
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 1 221 924 10 2 155
10 Livsmedelsframställning 3 472 6 349 5 522 15 343
11 Framställning av drycker 252 892 1 057 2 200
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 176 290 144 610
14 Tillverkning av kläder 61 99 2 162
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 64 60 22 146
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 8 850 5 198 7 835 21 883
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 219 742 39 959 12 575 272 276
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 127 1 656 594 2 376
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 32 025 4 076 749 36 849
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 17 345 14 866 8 996 41 207
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 24 339 361 724
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 761 3 273 1 072 5 106
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 8 865 2 529 525 11 919
24 Stål- och metallframställning 47 624 20 524 4 827 72 975
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 725 2 763 897 4 385
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 24 910 352 1 286
27 Tillverkning av elapparatur 67 1 162 516 1 745
28 Tillverkning av övriga maskiner 792 2 394 1 645 4 831
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 146 536 500 1 182
30 Tillverkning av andra transportmedel 203 642 533 1 378
31 Tillverkning av möbler 185 335 94 613
32 Annan tillverkning 24 343 131 498
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 92 431 395 917
Totalt 343 183 114 558 49 435 507 176

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2016, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2016/tene_2016_2017-11-03_tau_002_sv.html