Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2018

Toimiala Polttoaineet, TJ Sähkö (netto), TJ Lämpö (netto) TJ Yhteensä, TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 222 4 314 110 4 646
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 639 897 11 1 547
10 Elintarvikkeiden valmistus 3 083 6 726 6 440 16 249
11 Juomien valmistus 236 584 930 1 750
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 171 278 152 601
14 Vaatteiden valmistus 17 81 57 156
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 28 54 17 99
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8 717 5 795 9 966 24 477
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 241 668 37 147 10 319 289 134
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 241 1 228 374 1 842
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 31 911 4 512 5 895 42 318
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 18 636 16 374 10 257 45 267
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 22 341 316 679
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 580 2 965 890 4 435
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 9 540 2 904 632 13 077
24 Metallien jalostus 48 476 19 663 4 297 72 435
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 930 3 956 809 5 695
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 33 976 350 1 360
27 Sähkölaitteiden valmistus 65 1 262 597 1 924
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 729 2 095 1 183 4 007
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 364 549 462 1 375
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 233 504 369 1 105
31 Huonekalujen valmistus 136 180 68 383
32 Muu valmistus 40 272 223 535
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 83 609 415 1 106
Yhteensä 366 800 114 267 55 138 536 205

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 1.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2018, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2018/tene_2018_2019-11-01_tau_002_fi.html