Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2020

Toimiala Polttoaineet, TJ Sähkö (netto), TJ Lämpö (netto) TJ Yhteensä, TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 330 4 827 235 5 392
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 976 708 7 1 691
10 Elintarvikkeiden valmistus 3 346 6 378 5 233 14 957
11 Juomien valmistus 247 581 890 1 718
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 149 271 176 597
14 Vaatteiden valmistus 16 62 22 101
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 10 43 12 65
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8 789 5 026 8 172 21 987
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 224 554 32 732 12 535 269 821
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 53 881 286 1 220
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 31 896 4 498 5 950 42 344
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 14 936 15 395 8 037 38 368
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 21 317 310 648
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 502 2 533 845 3 880
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 8 168 2 621 529 11 317
24 Metallien jalostus 41 077 19 805 4 221 65 103
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 826 3 433 1 027 5 286
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 26 1 019 313 1 357
27 Sähkölaitteiden valmistus 65 1 194 555 1 814
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 746 2 193 1 146 4 085
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 219 506 381 1 105
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 261 554 419 1 233
31 Huonekalujen valmistus 142 204 81 427
32 Muu valmistus 32 225 145 402
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 102 595 394 1 091
Yhteensä 337 490 106 603 51 918 496 011

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, Sami Heikkinen 029 551 3494, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 1.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2020, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2020/tene_2020_2021-11-01_tau_002_fi.html