Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2020

Näringsgren Bränslen, TJ Electricitet (netto), TJ Värme (netto) TJ Totalt, TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 330 4 827 235 5 392
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 976 708 7 1 691
10 Livsmedelsframställning 3 346 6 378 5 233 14 957
11 Framställning av drycker 247 581 890 1 718
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 149 271 176 597
14 Tillverkning av kläder 16 62 22 101
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 10 43 12 65
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 8 789 5 026 8 172 21 987
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 224 554 32 732 12 535 269 821
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 53 881 286 1 220
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 31 896 4 498 5 950 42 344
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 14 936 15 395 8 037 38 368
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 21 317 310 648
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 502 2 533 845 3 880
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 8 168 2 621 529 11 317
24 Stål- och metallframställning 41 077 19 805 4 221 65 103
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 826 3 433 1 027 5 286
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 26 1 019 313 1 357
27 Tillverkning av elapparatur 65 1 194 555 1 814
28 Tillverkning av övriga maskiner 746 2 193 1 146 4 085
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 219 506 381 1 105
30 Tillverkning av andra transportmedel 261 554 419 1 233
31 Tillverkning av möbler 142 204 81 427
32 Annan tillverkning 32 225 145 402
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 102 595 394 1 091
Totalt 337 490 106 603 51 918 496 011

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, Sami Heikkinen 029 551 3494, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 1.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2020, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2020/tene_2020_2021-11-01_tau_002_sv.html