Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2020

Näringsgren Bränslen, TJ Electricitet (netto), TJ Värme (netto) TJ Totalt, TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 330 4 827 235 5 392
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 976 708 7 1 691
10 Livsmedelsframställning 3 346 6 378 5 233 14 957
11 Framställning av drycker 247 581 890 1 718
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 149 271 176 597
14 Tillverkning av kläder 16 62 22 101
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 10 43 12 65
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 8 789 5 026 8 172 21 987
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 224 554 32 732 12 535 269 821
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 53 881 286 1 220
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 31 896 4 498 5 950 42 344
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 14 936 15 395 8 037 38 368
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 21 317 310 648
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 502 2 533 845 3 880
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 8 168 2 621 529 11 317
24 Stål- och metallframställning 41 077 19 805 4 221 65 103
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 826 3 433 1 027 5 286
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 26 1 019 313 1 357
27 Tillverkning av elapparatur 65 1 194 555 1 814
28 Tillverkning av övriga maskiner 746 2 193 1 146 4 085
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 219 506 381 1 105
30 Tillverkning av andra transportmedel 261 554 419 1 233
31 Tillverkning av möbler 142 204 81 427
32 Annan tillverkning 32 225 145 402
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 102 595 394 1 091
Totalt 337 490 106 603 51 918 496 011

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, Sami Heikkinen 029 551 3494, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 1.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2020, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2020/tene_2020_2021-11-01_tau_002_sv.html