Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.4.2008

Industrins orderingång ökade i februari med 8,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins orderingång 8,7 procent större i februari 2008 än i februari 2007. Industrins orderingång ökade under januari–februari med 12,1 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Orderingången ökade mest inom den kemiska industrin, dvs. med 16 procent. Inom metallindustrin ökade orderingången med 8,0 procent och inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkningen med 0,5 procent. Inom textilindustrin sjönk orderingången däremot med 2,6 procent. Kraftiga svängningar är dock typiska för statistiken, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 02/2007–02/2008, %

Förändring av industrins orderingång 02/2007–02/2008, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2008/02/teul_2008_02_2008-04-11_tie_001_sv.html