Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 10.10.2008

Industrins orderingång sjönk i augusti med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 0,8 procent mindre i augusti 2008 än i augusti 2007. Industrins orderingång minskade under januari–augusti med 1,1procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Minskningen av orderingången var kraftigast inom textilindustrin, dvs. 20,6 procent. Inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkningen minskade orderingången med 13,8 procent och inom metallindustrin med 1,2 procent. Inom den kemiska industrin ökade orderingången däremot med 8,0 procent. Kraftiga svängningar är dock typiska för statistiken, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 08/2007–08/2008, %

Förändring av industrins orderingång 08/2007–08/2008, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2008, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2008/08/teul_2008_08_2008-10-10_tie_001_sv.html