Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 7.11.2008

Industrins orderingång minskade i september med 0,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 0,9 procent mindre i september år 2008 än i september år 2007. Industrins orderingång sjönk under januari–september med 1,1 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Minskningen av orderingången var kraftigast inom metallindustrin, dvs. 3,4 procent. Orderingången inom textilindustrin sjönk med 0,8 procent. Däremot ökade orderingången inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkning med 5,3 procent och inom den kemiska industrin med 2,6 procent. Kraftiga svängningar är dock typiska för denna statistik, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 09/2007–09/2008, %

Förändring av industrins orderingång 09/2007–09/2008, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2008, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2008/09/teul_2008_09_2008-11-07_tie_001_sv.html