Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 9.4.2009

Industrins orderingång sjönk i februari med över 40 procent från året innan

I februari 2009 var värdet av industrins orderingång enligt Statistikcentralen 41 procent mindre än i februari 2008. Industrins orderingång minskade under januari–februari med 39,4 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Under de senaste månaderna har det varit en exceptionellt kraftig nedgång i industrins orderingång och denna nedgång fortsatte i februari. Ordervärdet minskade inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Liksom under tidigare månader var minskningen av orderingången särskilt kraftig inom metallindustrin, där den var upp till 49,7 procent. Orderingången inom textilindustrin sjönk med 30,4 procent, inom pappers- och pappersvarutillverkning med 27,6 procent och inom den kemiska industrin med 10,8 procent.

Förändring av industrins orderingång 02/2008–02/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 02/2008–02/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor . Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Industrins orderingång finns under länken Ändringar i denna statistik . På statistikens ingångssida publiceras retroaktiva serier till år 2005 som beräknats med den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008).


Källa: Industrins orderingång 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/02/teul_2009_02_2009-04-09_tie_001_sv.html