Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 13.11.2009

Industrins orderingång minskade i september med något under en tredjedel från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 31 procent mindre i september år 2009 än i september år 2008. Industrins orderingång sjönk under januari–september med 36,3 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Nedgången i orderingången fortsatte i september. Orderingången sjönk inom alla granskade huvudnäringsgrenar jämfört med året innan. Nedgången var särskilt kraftig inom metallindustrin, där konjunkturläget fortsättningsvis var svårt i september liksom under tidigare månader. Metallindustrins order sjönk med 40,5 procent jämfört med september 2008. Inom textilindustrin var orderminskningen 19,8 procent och inom pappers- och pappersvarutillverkning 13,6 procent. Bland näringsgrenarna var utvecklingen mest gynnsam inom den kemiska industrin, där ordernedgången var 7 procent, vilket är klart mindre än under de senaste månaderna i genomsnitt.

Förändring av industrins orderingång 09/2008–09/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 09/2008–09/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2009, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/09/teul_2009_09_2009-11-13_tie_001_sv.html