Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2009 12/09-02/10 03-05/2010 06-08/2010 01-08/2010 08/2010
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -19,6 6,6 28,8 26,9 21,3 23,9
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -13,3 4,6 22,2 14,6 15,5 5,6
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -10,5 14,9 29,5 28,3 26,3 28,9
Den kemiska industrin (20-21) -10,6 13,5 11,4 18,6 14,6 27,8
Metallindustri (24-30) -24,7 1,9 32,7 28,4 20,8 21,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2010, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2010, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/08/teul_2010_08_2010-10-08_tau_001_sv.html