Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2010 07-09/2010 10-12/2010 01-03/11 01-03/2011 03/2011
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 30,8 22,6 29,6 25,7 25,7 24,7
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 23,7 14,5 23,3 11,6 11,6 11,5
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 36,2 20,2 16,1 20,2 20,2 28,3
Den kemiska industrin (20-21) 18,7 14,4 11,2 11,6 11,6 12,0
Metallindustri (24-30) 31,1 26,0 39,0 31,9 31,9 26,4
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2011, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2011/03/teul_2011_03_2011-05-10_tau_001_sv.html