Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/10-01/11 02-04/2011 05-07/2011 08-10/2011 01-10/2011 10/2011
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 32,5 25,5 10,6 3,4 14,4 -2,2
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 19,9 9,6 1,2 -3,4 3,2 -4,6
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 18,9 7,7 -8,0 -6,6 -0,6 -11,1
Den kemiska industrin (20-21) 8,9 14,9 14,0 6,2 11,0 4,6
Metallindustri (24-30) 43,6 36,2 18,5 7,3 22,0 0,4
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2011, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2011, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2011/10/teul_2011_10_2011-12-09_tau_001_sv.html