Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2021, helmikuu

Julkaistu: 10.12.2012

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat lokakuussa 9,1 prosenttia vuoden takaisesta

Yli puoli vuotta jatkunut Teollisuuden uusien tilauksien väheneminen pysähtyi lokakuussa 2012, jolloin uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan 9,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuussa tilaukset vähenivät 7,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Tarkastelluista päätoimialoista tilaukset kasvoivat paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 15,2 prosenttia, kemianteollisuudessa 11,8 prosenttia ja metalliteollisuudessa 6,8 prosenttia. Tekstiiliteollisuudessa tilaukset vähenivät 6,9 prosenttia vuoden takaiseen lokakuuhun verrattuna.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 10/2011-10/2012 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 10/2011-10/2012 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)
Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto siirtyy käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan uudella perusvuodella ensimmäisen kerran 8.3.2013.

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2012, lokakuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2012

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. lokakuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2012/10/teul_2012_10_2012-12-10_tie_001_fi.html