Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, april

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2012 04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-12/2012 12/2012
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -4,5 -15,1 -5,5 -0,6 -6,7 -11,9
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -12,6 0,3 -6,5 -15,5 -8,9 -25,7
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -8,7 -2,0 4,1 6,7 -0,3 -2,2
Den kemiska industrin (20-21) 14,6 1,5 7,2 8,9 8,0 6,2
Metallindustri (24-30) -6,1 -22,3 -11,7 -4,5 -11,7 -18,4
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2012, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2012/12/teul_2012_12_2013-02-08_tau_001_sv.html