Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2012 06-08/2012 09-11/2012 12/12-02/13 01-02/2013 02/2013
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -13,7 -9,2 0,7 -9,4 -9,4 -9,7
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -9,3 -6,1 -10,7 -13,5 -6,1 -16,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -5,9 3,9 6,7 3,2 5,5 2,2
Den kemiska industrin (20-21) 4,7 10,4 6,6 0,2 -1,6 -7,6
Metallindustri (24-30) -19,6 -17,2 -2,0 -15,1 -15,6 -13,4
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2013, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/02/teul_2013_02_2013-04-10_tau_001_sv.html