Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2014 05-07/2014 08-10/2014 11/14-01/15 01-01/2015 01/2015
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 9,5 1,3 14,9 6,1 -2,5 -2,5
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -9,5 -6,6 -7,7 -2,8 -2,9 -2,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -7,5 -2,2 -3,3 -0,3 1,8 1,8
Kemisk industri (20-21) 2,3 -0,5 4,3 -3,0 2,5 2,5
Metallindustri (24-30) 18,0 3,1 24,2 11,3 -5,3 -5,3
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2015, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2015/01/teul_2015_01_2015-03-10_tau_001_sv.html