Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/14-01/15 02-04/2015 05-07/2015 08-10/2015 01-10/2015 10/2015
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 5,8 2,2 14,6 -7,9 2,0 -9,5
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -2,9 -6,2 7,8 -3,0 -1,2 -12,5
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -0,3 9,1 6,0 -4,3 3,5 -9,4
Kemisk industri (20-21) -3,1 1,2 -6,4 -12,2 -5,1 -12,3
Metallindustri (24-30) 10,9 0,6 23,5 -8,0 3,4 -8,7
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2015, oktober Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2015, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2015/10/teul_2015_10_2015-12-10_tau_001_sv.html