Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2015 11/15-01/16 02-04/2016 05-07/2016 01-07/2016 07/2016
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -7,9 -3,4 -8,2 -17,2 -11,5 -4,3
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -3,0 0,1 7,3 11,0 7,2 -13,0
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -4,2 -1,5 -7,5 -4,5 -6,3 -8,3
Kemisk industri (20-21) -12,4 -7,1 -3,9 -8,0 -5,6 -7,3
Metallindustri (24-30) -8,1 -3,1 -9,7 -23,3 -14,8 -1,3
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juli 2016, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2016/07/teul_2016_07_2016-09-09_tau_001_sv.html