Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, september

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/15-02/16 03-05/2016 06-08/2016 09-11/2016 01-11/2016 11/2016
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -2,1 -7,8 -19,5 6,7 -6,9 19,2
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 5,5 11,3 5,3 2,4 5,8 -2,2
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -3,6 -6,5 -1,7 -0,9 -3,6 -0,9
Kemisk industri (20-21) -2,8 -8,9 -3,6 11,3 -0,7 21,2
Metallindustri (24-30) -1,5 -8,4 -27,1 8,2 -9,5 25,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2016, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2016/11/teul_2016_11_2017-01-10_tau_001_sv.html