Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, september

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-03/17 01-03/2017 03/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -18,3 -4,5 7,2 15,8 15,8 26,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 20,9 -1,7 1,5 9,5 9,5 23,7
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -4,7 -0,6 -2,2 4,2 4,2 8,2
Kemisk industri (20-21) -6,8 0,3 7,1 8,1 8,1 7,4
Metallindustri (24-30) -24,7 -6,9 10,2 21,5 21,5 36,9
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/03/teul_2017_03_2017-05-10_tau_001_sv.html