Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-03/17 01-03/2017 03/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -18,3 -4,5 7,2 15,8 15,8 26,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 20,9 -1,7 1,5 9,5 9,5 23,7
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -4,7 -0,6 -2,2 4,2 4,2 8,2
Kemisk industri (20-21) -6,8 0,3 7,1 8,1 8,1 7,4
Metallindustri (24-30) -24,7 -6,9 10,2 21,5 21,5 36,9
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/03/teul_2017_03_2017-05-10_tau_001_sv.html