Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/19-01/20 02-04/2020 05-07/2020 08-10/2020 01-10/2020 10/2020
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 5,5 -8,7 -23,9 -9,4 -12,9 -1,5
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -10,0 -16,2 -28,4 -17,8 -19,7 -17,2
Kemisk industri (20-21) 3,2 1,2 -11,4 4,6 -1,0 -1,6
Metallindustri (24-30) 11,4 -7,9 -24,8 -9,3 -12,8 4,1
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2020, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2020/10/teul_2020_10_2020-12-10_tau_001_sv.html