Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Publicerad: 18.6.2007

Producentprisindexen för maj 2007

Producentpriserna för industrin steg med 3,9, exportpriserna med 3,9 och importpriserna med 3,4 procent från maj år 2006 till maj år 2007. Basprisindex för hemmamarknadsvaror steg på årsnivå med 4,6 procent. Årsförändringen för partiprisindexet var 4,2 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades bland annat av att nickel och trävaror blev dyrare jämfört med maj föregående år. Prisstegringen dämpades av att eltekniska produkter blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg från april till maj med 0,6 procent. Stegringen berodde främst på att oljeprodukter och baskemikalier blev dyrare. Prisstegringen dämpades av billigare elpriser.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i maj 2007

Index
(2000=100)
Indextal
05/2007
Förändrings-%
04/2007-05/2007
Förändrings-%
05/2006-05/2007
Producentprisindex för industrin, totalt 103,1 0,6 3,9
Exportprisindex 95,6 0,9 3,9
Importprisindex 115,5 0,9 3,4
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 114,2 0,6 4,6
Partiprisindex 111,7 0,7 4,2

Källa: Producentprisindexen 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anssi Vuorio (09) 1734 2934, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 18.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2007/05/thi_2007_05_2007-06-18_tie_001_sv.html