Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Publicerad: 17.7.2009

Producentprisindexen för juni 2009

Producentpriserna för industrin sjönk med 8,4, exportpriserna med 9,6 och importpriserna med 11,9 procent från juni år 2008 till juni år 2009. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 8,7 procent på årsnivå. Årsförändringen för partiprisindexet var -9,7 procent.

Nedgången av producentpriserna för industrin påverkades bland annat av att oljeprodukter och metaller blev billigare jämfört med juni föregående år. Nedgången av priserna dämpades av att fjärrvärme blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg från maj till juni med 0,4 procent. Prisstegringen påverkades särskilt av att oljeprodukterna och icke-järnmetallerna blev dyrare. Prisstegringen dämpades av att gödselmedel blev billigare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i juni 2009

Index
(2005=100)
Indextal
06/2009
Förändring, %
05/2009 - 06/2009
Förändring, %
06/2008 - 06/2009
Producentprisindex för industrin, totalt 103,1 0,4 -8,4
Exportprisindex 94,3 0,2 -9,6
Importprisindex 102,0 0,8 -11,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,3 0,5 -8,7
Partiprisindex 106,8 0,6 -9,7

Källa: Producentprisindexen 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Hellman (09) 1734 2661, Toni Udd (09) 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2009/06/thi_2009_06_2009-07-17_tie_001_sv.html