Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Partiprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Importvaror Totalt 2010:10 2010:09–2010:10, % 2009:10–2010:10, %
A-E Totalt 119,1 110,4 115,2 0,2 8,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 111,2 120,8 113,0 2,3 15,2
B Utvinning av mineral 122,9 132,7 131,3 -0,4 20,7
C Tillverkning 117,6 106,0 112,2 0,0 7,0
C10 Livsmedelsframställning 108,0 111,0 108,6 0,5 0,9
C11 Framställning av drycker 123,6 115,9 121,0 -0,2 1,2
C13 Textilvarutillverkning 101,5 104,4 103,4 0,7 3,6
C14 Tillverkning av kläder 107,5 100,2 101,1 -0,6 4,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 116,6 120,4 117,0 -0,6 5,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 122,7 111,6 121,0 -1,4 22,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 124,9 116,8 123,8 -1,8 26,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 111,2 99,5 108,3 0,8 4,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 127,4 118,4 122,3 0,9 10,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 108,0 111,7 109,7 -0,1 5,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 119,4 110,3 117,4 1,1 0,6
C24 Stål- och metallframställning 136,3 143,7 139,9 0,3 23,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,7 113,7 114,4 -0,4 3,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 90,8 66,6 71,1 -0,8 -2,1
C27 Tillverkning av elapparatur 107,8 106,0 106,6 0,0 3,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 117,4 112,0 114,3 0,4 3,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 117,6 93,1 96,9 0,6 1,6
C31 Tillverkning av möbler 106,3 106,3 106,3 -0,1 -0,4
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     112,8 0,0 0,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     144,6 2,0 10,5
D353 Försörjning av värme och kyla     148,9 0,0 1,8
E36 Vattenförsörjning     123,9 0,0 3,4

Källa: Producentprisindex 2010, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Jaana Hellman (09) 1734 2661, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2010, Tabellbilaga 11. Partiprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2010/10/thi_2010_10_2010-11-17_tau_011_sv.html