Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2010:12 2010:11 - 2010:12, % 2009:12 - 2010:12, %
A-F Totalt 120,8 114,3 118,4 1,8 8,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 113,3 127,1 115,9 -0,9 14,6
B Utvinning av mineral 120,4 147,3 143,2 6,8 27,5
C Tillverkning 119,1 107,8 113,9 1,0 7,3
C10 Livsmedelsframställning 112,4 117,7 113,4 0,5 1,4
C11 Framställning av drycker 118,6 137,5 124,2 -0,4 -0,4
C13 Textilvarutillverkning 100,4 105,4 103,6 0,4 3,7
C14 Tillverkning av kläder 106,3 100,2 101,0 0,6 4,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 113,6 119,0 114,3 -0,4 3,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 118,5 111,2 117,4 -0,3 12,9
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 120,0 116,4 119,5 -0,4 14,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,9 99,2 108,0 0,1 4,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     109,6 0,0 -0,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 129,2 118,9 123,4 1,1 12,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 108,0 113,0 110,3 0,5 5,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 118,3 109,4 116,3 0,1 -0,1
C24 Stål- och metallframställning 136,3 148,5 142,3 2,9 27,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,0 114,1 114,0 0,1 3,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 90,1 66,6 71,0 0,4 -2,5
C27 Tillverkning av elapparatur 106,8 107,8 107,5 0,4 4,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 116,1 111,4 113,4 0,1 2,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 116,5 107,0 108,8 0,1 0,7
C31 Tillverkning av möbler 105,7 105,9 105,8 0,3 -0,6
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     111,8 0,0 0,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     162,4 13,3 20,3
D353 Försörjning av värme och kyla     147,7 0,0 1,0
E36 Vattenförsörjning     122,9 0,0 2,5
F Byggverksamhet     117,8 0,2 2,2

Källa: Producentprisindex 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2010, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2010/12/thi_2010_12_2011-01-17_tau_009_sv.html