Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 4:a kvartalet 2010

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 114,6 0,7 1,2
H Transport och magasinering 117,3 1,0 2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 105,8 6,7 1,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,1 -0,4 -1,8
L Fastighetsverksamhet 116,7 3,0 3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,4 -0,1 1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 116,0 0,7 1,8
S Annan serviceverksamhet 99,0 -1,1 -1,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 122,5 1,5 3,9
4932 Taxitrafik 125,4 0,0 3,3
4941 Vägtransport, godstrafik 122,3 1,7 4,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 108,7 2,1 8,4
52 Magasinering och stödtjänster till transport 108,1 -0,3 1,1
5210 Magasinering och varulagring 111,1 0,0 -0,3
5224 Godshantering 106,3 -0,4 2,0
53 Post- och kurirverksamhet 117,1 0,0 -3,3
5310 Postbefordran via nationella posten 117,0 0,0 -4,6
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 117,5 -0,2 2,4
5510 Hotellverksamhet 105,8 6,7 1,0
58 Förlagsverksamhet 111,5 -0,2 -1,0
61 Telekommunikation 83,7 -1,3 -7,0
62 IT-tjänster 111,3 0,0 1,3
63 Informationstjänster 106,0 -0,2 -0,2
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 116,7 3,0 3,4
6820A Hyror för kontorslokaler 111,9 -0,9 -1,2
6820B Hyror för affärslokaler 122,0 7,3 8,6
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 126,7 -0,6 2,0
6910 Juridisk verksamhet 118,4 0,8 2,6
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 131,5 -1,3 1,7
702 Konsulttjänster till företag 129,3 -0,5 0,8
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 120,8 -0,9 0,6
712 Teknisk provning och analys 133,0 0,1 4,6
73 Reklam och marknadsundersökning 112,2 1,7 0,9
731 Reklamverksamhet 112,3 1,8 0,9
732 Marknads- och opinionsundersökning 111,7 0,0 1,3
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 108,4 2,0 0,9
7820 Personaluthyrning 118,5 0,4 2,7
8010 Säkerhetsverksamhet 127,8 0,0 4,3
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 117,5 0,4 1,7
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 120,6 0,3 2,1
812 Rengöring och lokalvård 113,0 0,5 1,0
9601 Tvätteriverksamhet för företag 99,0 -1,1 -1,2

Källa: Producentprisindex 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2010, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 4:a kvartalet 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2010/12/thi_2010_12_2011-01-17_tau_023_sv.html