Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2011

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 115,8 1,0 1,8
H Transport och magasinering 120,2 2,5 3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 108,9 2,9 4,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,3 0,2 -0,6
L Fastighetsverksamhet 116,7 0,0 3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,8 0,3 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 118,2 1,9 3,1
S Annan serviceverksamhet 102,0 3,0 -0,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 126,3 3,1 6,0
4932 Taxitrafik 125,4 0,0 3,3
4941 Vägtransport, godstrafik 126,4 3,4 6,2
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 113,6 4,5 8,4
52 Magasinering och stödtjänster till transport 110,7 2,4 1,1
5210 Magasinering och varulagring 111,8 0,6 0,3
5224 Godshantering 110,0 3,5 1,6
53 Post- och kurirverksamhet 117,6 0,4 -3,2
5310 Postbefordran via nationella posten 117,0 0,0 -4,6
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 120,1 2,3 3,2
5510 Hotellverksamhet 108,9 2,9 4,2
58 Förlagsverksamhet 112,8 1,2 0,6
61 Telekommunikation 81,1 -3,1 -5,9
62 IT-tjänster 113,2 1,7 2,4
63 Informationstjänster 107,1 1,1 0,6
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 116,7 0,0 3,4
6820A Hyror för kontorslokaler 111,9 0,0 -1,2
6820B Hyror för affärslokaler 122,0 0,0 8,6
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 129,0 1,8 3,2
6910 Juridisk verksamhet 121,1 2,3 3,2
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 133,5 1,5 3,2
702 Konsulttjänster till företag 129,0 -0,2 -0,8
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 121,6 0,6 0,1
712 Teknisk provning och analys 133,8 0,6 0,1
73 Reklam och marknadsundersökning 111,7 -0,5 1,5
731 Reklamverksamhet 111,6 -0,6 1,6
732 Marknads- och opinionsundersökning 112,1 0,4 0,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 110,1 1,5 3,4
7820 Personaluthyrning 119,2 0,5 1,0
8010 Säkerhetsverksamhet 130,6 2,2 3,7
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 120,5 2,5 3,5
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 123,4 2,4 3,6
812 Rengöring och lokalvård 116,0 2,7 3,4
9601 Tvätteriverksamhet för företag 102,0 3,0 -0,2

Källa: Producentprisindex 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 18.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2011, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/03/thi_2011_03_2011-04-18_tau_023_sv.html