Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2011:04 2011:03 - 2011:04, % 2010:04 - 2011:04, %
A-E Totalt 119,6 1,0 9,6
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 137,7 2,6 20,4
B Utvinning av mineral 175,6 5,1 30,7
C Tillverkning 109,5 0,1 4,8
C10 Livsmedelsframställning 123,6 0,6 10,8
C11 Framställning av drycker 137,9 0,0 1,1
C13 Textilvarutillverkning 109,9 0,0 8,8
C14 Tillverkning av kläder 100,5 0,1 2,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 118,0 -0,1 2,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 110,5 0,0 7,5
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 181,7 2,0 21,4
C192 Petroleumraffinering 185,8 2,1 19,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 125,7 0,5 9,8
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 91,7 0,4 -3,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 116,2 1,3 6,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,1 0,1 0,2
C24 Stål- och metallframställning 150,1 -0,2 9,4
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 148,9 1,2 15,4
C244 Framställning av andra metaller än järn 165,6 -2,7 1,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,6 -0,1 1,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 64,2 -0,8 -5,7
C27 Tillverkning av elapparatur 106,9 -0,1 2,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 112,7 -0,2 3,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,6 0,1 1,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 98,3 -1,0 2,6
C31 Tillverkning av möbler 105,0 -0,5 -2,1

Källa: Producentprisindex 2011, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2011, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/04/thi_2011_04_2011-05-17_tau_007_sv.html