Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Partiprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2011:09 2011:08 - 2011:09, % 2010:09 - 2011:09, %
A-E Totalt 125,5 120,5 123,3 0,2 7,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 116,3 134,5 119,7 -0,8 8,4
B Utvinning av mineral 124,2 179,8 171,4 2,9 30,1
C Tillverkning 123,7 110,6 117,6 0,1 4,8
C10 Livsmedelsframställning 118,4 124,4 119,6 0,4 10,7
C11 Framställning av drycker 126,3 117,0 123,2 0,4 1,6
C13 Textilvarutillverkning 102,8 113,1 109,5 -0,2 6,7
C14 Tillverkning av kläder 110,8 104,3 105,2 0,6 3,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 116,0 124,6 117,1 -0,7 -0,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 121,2 111,3 119,7 -0,5 -2,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 122,3 115,9 121,4 -0,9 -3,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 115,9 100,6 112,0 1,4 4,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 145,9 129,4 136,6 0,6 12,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,1 118,9 116,8 0,4 6,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 125,2 114,1 122,8 0,5 5,7
C24 Stål- och metallframställning 135,5 145,8 140,5 -3,4 0,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 119,4 116,1 118,5 0,8 3,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 91,4 64,3 69,4 0,1 -3,3
C27 Tillverkning av elapparatur 117,8 109,3 111,9 0,5 5,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 115,8 115,0 115,3 0,2 1,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 118,6 94,5 98,2 -0,1 2,1
C31 Tillverkning av möbler 106,8 107,9 107,1 0,6 0,7
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,7 0,0 2,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     156,0 -1,1 10,0
D353 Försörjning av värme och kyla     169,7 0,0 13,9
E36 Vattenförsörjning     131,7 0,0 6,3

Källa: Producentprisindex 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2011, Tabellbilaga 11. Partiprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/09/thi_2011_09_2011-10-17_tau_011_sv.html