Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2012:02 2012:01 - 2012:02, % 2011:02 - 2012:02, %
A-E Totalt 112,1 1,1 4,5
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 113,3 0,2 3,6
B Utvinning av mineral 137,9 3,5 14,1
C Tillverkning 106,9 0,2 2,7
C10 Livsmedelsframställning 111,9 -0,3 2,8
C11 Framställning av drycker 105,0 1,6 3,3
C13 Textilvarutillverkning 107,7 -0,5 3,6
C14 Tillverkning av kläder 109,0 -0,9 8,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,5 -0,5 2,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,7 2,4 -5,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,5 1,3 -9,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,6 4,5 4,0
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 139,7 2,0 18,2
C192 Petroleumraffinering 140,8 2,1 19,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 112,4 -0,1 3,3
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,0 1,7 4,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 110,5 0,3 7,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,6 -0,2 7,1
C24 Stål- och metallframställning 104,4 -0,4 -6,6
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 108,9 0,8 0,2
C244 Framställning av andra metaller än järn 95,8 -1,0 -19,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 105,9 1,1 5,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,4 0,0 -1,3
C27 Tillverkning av elapparatur 102,0 0,0 1,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,0 0,1 2,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,8 -0,1 1,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 106,4 -0,8 4,3
C31 Tillverkning av möbler 102,8 -0,3 2,7

Källa: Producentprisindex 2012, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 26.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2012, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/02/thi_2012_02_2012-03-26_tau_007_sv.html