Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2012:08 2012:07 - 2012:08, % 2011:08 - 2012:08, %
A-E Totalt 113,0 2,0 4,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,7 -1,8 -5,2
B Utvinning av mineral 139,0 7,1 13,1
C Tillverkning 108,3 0,6 3,2
C10 Livsmedelsframställning 112,6 -0,2 2,0
C11 Framställning av drycker 106,4 -0,5 3,6
C13 Textilvarutillverkning 107,9 0,3 -1,0
C14 Tillverkning av kläder 112,3 0,3 7,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,7 0,4 0,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,7 -0,2 1,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 104,0 -0,3 0,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,1 -0,2 3,1
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 143,5 7,3 14,5
C192 Petroleumraffinering 145,3 7,6 15,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,1 0,8 3,2
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,0 0,0 4,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 110,6 -0,4 4,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,5 -0,3 3,5
C24 Stål- och metallframställning 101,2 -0,8 -5,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 109,4 -0,7 -3,2
C244 Framställning av andra metaller än järn 87,5 -1,3 -11,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,4 1,4 7,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,1 0,0 2,2
C27 Tillverkning av elapparatur 103,6 0,2 2,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,7 0,1 3,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,6 0,1 1,5
C30 Tillverkning av andra transportmedel 111,6 -0,3 10,2
C31 Tillverkning av möbler 105,2 0,2 5,7

Källa: Producentprisindex 2012, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Isoketo 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2012, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/08/thi_2012_08_2012-09-24_tau_007_sv.html