Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2013:01 2012:12 - 2013:01, % 2012:01 - 2013:01, %
A-E Totalt 110,4 0,4 -0,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,1 -0,1 -5,2
B Utvinning av mineral 130,4 2,0 -2,1
C Tillverkning 107,2 0,0 0,5
C10 Livsmedelsframställning 116,8 0,2 4,1
C11 Framställning av drycker 106,3 -0,1 2,8
C13 Textilvarutillverkning 106,4 -0,8 -1,7
C14 Tillverkning av kläder 110,3 -1,1 0,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,0 0,9 1,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,4 -0,3 7,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 102,6 -0,5 8,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,2 0,1 4,1
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 132,7 1,8 -3,1
C192 Petroleumraffinering 134,2 1,8 -2,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,3 0,0 2,5
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 104,1 1,1 2,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,3 0,0 2,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,3 0,3 -0,4
C24 Stål- och metallframställning 97,8 -0,3 -6,7
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 103,0 -0,7 -4,8
C244 Framställning av andra metaller än järn 89,5 1,2 -7,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,0 0,0 2,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,4 0,7 2,1
C27 Tillverkning av elapparatur 103,4 0,3 1,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,9 -0,8 0,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,2 -0,1 0,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 103,3 -4,8 -3,7
C31 Tillverkning av möbler 104,1 -0,1 0,9

Källa: Producentprisindex 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2013, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/01/thi_2013_01_2013-02-25_tau_007_sv.html