Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2013:10 2013:09 - 2013:10, % 2012:10 - 2013:10, %
A-F Totalt 110,2 107,3 109,2 -0,6 -1,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 113,6 103,4 112,2 -1,8 -1,6
B Utvinning av mineral 116,2 121,7 120,7 -2,2 -6,2
C Tillverkning 108,9 105,1 107,2 -0,5 -1,5
C10 Livsmedelsframställning 114,6 114,9 114,7 -0,3 1,1
C11 Framställning av drycker 112,8 109,9 112,0 0,8 2,2
C13 Textilvarutillverkning 96,8 105,6 102,5 -0,6 -2,2
C14 Tillverkning av kläder 108,5 107,5 107,6 -1,7 -3,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,0 106,0 103,4 0,1 2,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,8 101,8 97,6 -0,6 0,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,2 100,9 96,0 -0,6 1,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,8 103,7 104,5 -0,7 -2,8
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,4 0,0 3,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 112,9 112,6 112,8 -1,2 -2,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,2 112,1 112,7 -0,1 0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,7 105,7 108,7 -0,4 1,0
C24 Stål- och metallframställning 99,6 90,0 94,7 -0,8 -7,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,8 107,3 109,3 0,5 0,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,0 95,8 95,8 -0,2 -1,7
C27 Tillverkning av elapparatur 112,6 103,0 106,2 -0,3 0,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,3 104,6 103,1 -0,1 -0,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 102,3 102,5 -0,2 -0,9
C31 Tillverkning av möbler 107,5 103,0 106,0 -0,2 1,3
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     110,4 0,0 3,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     107,8 -0,4 4,7
E36 Vattenförsörjning     115,3 0,0 3,9
F Byggverksamhet     111,2 0,1 1,7

Källa: Producentprisindex 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2013, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/10/thi_2013_10_2013-11-25_tau_009_sv.html